Welzalig de man die niet wandelt in de raad der goddelozen
Die niet staat op de weg der zondaars, noch zit in de kring der spotters
Maar aan des Heren wet zijn welgevallen heeft
En diens wet overpeinst bij dag en bij nacht

Want hij is als een boom, geplant aan waterstromen.
Die zijn vrucht geeft op tijd, welks loof niet verwelkt,
Alles gelukt, alles gelukt, alles gelukt,
Kom tot mij, dan ga je niet meer onder zorgen gebukt

ATALAYA
God is meer dan ik zeggen kan
Tijd gaat snel en ik zeg het man
Sneller dan dat ik rappen kan
Deze rust moet ik hebben man
Soms bid ik tot de Hoogste van: ‘Neem me toch mee naar boven!’
Was die boom een plant, dan nam ik een overdosis
Emoties lopen hoog op, en soms dan ben ik doodop
Dan klim ik naar omhoog, drop ik van de hoogste boomtop
Dus plant mijn hart aan een waterstroom
Dood mijn zaad en U maakt een boom
Ik wil zijn als de Vaders Zoon
Blauw bloed, want U draagt de kroon
Dus chill ik nog harder, want U geeft mij rust
U geeft de kracht om te breken met lust
Lees ik de Bijbel, dan leef ik bewust
Open de deur, want het klopt als een bus
Het klopt als een bus of een Mercedes wagen
Hij leert de waarde van wereldse zaken
Gaf me te drinken van ‘t levende water
Niks uit mezelf, ik leef uit genade
Beleef de macht, dat mij doper maakt
En mijn verstand nog te boven gaat
Spit de maat als een flow op water
Spreek met kracht en ga stroomopwaarts

Want hij is als een boom, geplant aan waterstromen.
Die zijn vrucht geeft op tijd, welks loof niet verwelkt

Alles gelukt